„Dôležité je, aby každý človek mohol byť hrdý na prácu, ktorú vykonáva.“

Lev Nikolajevič Tolstoj

Služby pre ľudí

„Nestačí byť zamestnaný. Otázka je, čím sme zamestnaní.“
Henry David Thoreau

„Kariéra je profesijná dráha jedinca, či už celoživotná alebo i určitej časti jeho života. Začína v okamihu, keď jedinec vstúpi na pracovný trh a pokúša sa tam získať určitú prestíž. Rast prestíže v povolaní ovplyvňuje zároveň jeho sociálne postavenie a tým i jeho rolu v spoločnosti.“
PhDr. Tony. Reshaping Career

Našim cieľom pri kariérnom poradenstve je pomôcť ľuďom nájsť odpovede na otázky súvisiace s ich profesijným smerovaním, zorientovať sa na trhu práce a odporučiť im vhodný druh zamestnania.

Cesta k objaveniu vhodného zamestnania u nás pozostáva z uvedených krokov a je len na záujemcovi, ktorú časť si z ponuky vyberie – či chce spoznať seba samého a svoj potenciál, alebo mu stačí len poradiť, ako napísať dobrý životopis.

Áno vieme, internet je plný teórie, rád a odporúčaní „ako na to“, ale internet je len banka informácií bez osobnej skúsenosti. Naším hlavným cieľom je snaha o vzájomnú osožnú výmenu informácií, skúseností a porozumenia a tým vytvorenie vlastnej a osobnej skúsenosti. Už F. Bacon tvrdil, že „priama empirická skúsenosť je najlepší zdroj poznania“.

1. Spoznanie seba samého

V tejto časti zameriavame svoju pozornosť na zmapovanie skúsenosti, zručnosti, očakávaní, preferencií a motivácie záujemcov, ako aj na objavenie skrytých zdrojov a talentu, ktorými jednotlivci disponujú.

Je dôležité poznať svoje odborné ako aj osobnostné kvality, keďže vytvárajú celkový profil človeka.

K želanému výsledku sa dopracujeme jedine formou aktívnej a otvorenej spolupráce so záujemcom, pri ktorej využívame napr. cielene vedené rozhovory, modelové situácie, zadané úlohy, dotazníky, testy, a iné.

2. Vízia vhodného zamestnania

V tejto časti svoju pozornosť zameriavame na aktívne kreovanie vhodných zamestnaní. Vychádzame zo stanoveného a akceptovaného profilu záujemcu a spoločne tvoríme a selektujeme tie najvhodnejšie povolania.
Ako nástroje nám slúžia napr. riadené rozhovory, hranie rolí, modelové situácie a iné.

3. Ako na trh práce

Ako aktívnecielene pôsobiť na trhu práce za účelom získania vhodného zamestnania – to je cesta, na ktorej sme našim klientom v prípade ich záujmu radi nápomocní.

Ide o rady a odporúčania, ktorými záujemca zacieli svoje aktivity správnym smerom a ušetrí tak vlastný čas aj vynaloženú energiu, ako napr.:

 • oboznámenie sa s trhom práce
 • ako napísať životopis a motivačný list – obsah, štruktúra, vzhľad a pod.
 • kde nájsť a ako osloviť potencionálnych zamestnávateľov
 • čo je to výberové konanie, ako prebieha a ako sa naň pripraviť
 • ako sa odprezentovať na interview (možnosť nácviku formou modelovej situácie s video záznamom a jeho následná analýza)
 • ako postupovať po ukončení interview

Komu sme úspešne poradili?

 • ľuďom hľadajúcim si nové zamestnanie
 • ľuďom so záujmom o kariérny rast
 • ľuďom, ktorí chceli zmeniť svoje zamestnanie
 • ľuďom, ktorí chceli spoznať svoj rozvojový potenciál
 • ľuďom hľadajúcim odpoveď na otázku „som manažér“?
 • ľuďom, ktorí sa rozhodovali, či podnikať
 • absolventom stredných aj vysokých škôl
 • mamičkám po materskej dovolenke
 • ľuďom, ktorí neplánovane stratili zamestnanie
 • ľuďom, ktorí sa po rokoch vrátili zo zahraničia a potrebovali sa zorientovať na slovenskom trhu práce

Forma poradenstva

Forma poradenstva a jeho časová náročnosť sú závislé od skúseností, cieľov a očakávaní záujemcov, ktorí nás oslovia.

Ku každému záujemcovi a jeho potrebám pristupujeme individuálne, pričom poradenstvo je realizované formou konzultačných hodín.

Cenové relácie sú stanovené na konzultačnú hodinu a to formou dohody. Snažíme sa týmto vyjsť v ústrety všetkým záujemcom, ktorí si nás zvolia za partnerov na životnej ceste k  sebapoznaniu a rozvoju.

Garancia kvality – pokiaľ nebudete s našim poradenstvom spokojný, môžete okamžite po skončení konzultačnej hody požadovať vrátenie zaplatených peňazí.

 

„Poznať samého seba je začiatok všetkej múdrosti“.
Aristoteles

Záujemcom ponúkame spoločné hľadanie ciest za účelom skvalitnenia tej časti života, ktorá nesúvisí priamo s prácou, aj keď v konečnom dôsledku všetko so všetkým súvisí. Byť šťastný – po tom všetci túžime. Ale ako sa v skutočnosti cítime?

Sme tu pre Vás, ak sa práve cítite napríklad takto:

 • Máte pocit, že si vôbec neveríte?
 • Bojíte sa neúspechu?
 • Máte pocit, že neriadite svoj život?
 • Bojíte sa povýšenia v práci?
 • Chýba Vám pocit uznania v práci?
 • Máte pocit, že nič v živote nestíhate?
 • Máte pocit, že Vás Vaša práca nenapĺňa?
 • Chodíte do práce s nechuťou?
 • Chcete zmeniť prácu, ale nemáte odvahu?
 • Chcete sa zabiť stresu a obáv?
 • Cítite sa „vyhorený“?
 • Chcete spoznať samého seba?

Naše skúsenosti nám ukázali, že niektorí ľudia nepotrebujú rady, ale potrebujú pracovať na sebe, na svojom osobnom rozvoji.

Spoznať seba samého stojí čas a úsilie. Prostredníctvom spoločného dialógu Vám pomôžeme objaviť a spoznať samých seba, Vaše zdroje a potenciál, ktoré vo Vás driemu. Sebapoznaním sa stanete:

 • vedomým strojcom svojho života
 • zahájite cestu skvalitňovania života
 • porozumiete viac sami sebe
 • lepšie sa dokážete koncentrovať na prácu
 • lepšie budete zvládať stresové momenty
 • objavíte vnútorné zdroje
 • začnete pozitívne myslieť
 • dodá Vám to silu, sebavedomie a energiu
 • …. pomôže to zlepšiť Váš život.

Ako hovorí Dalajláma: „Existujú iba dva dni v roku, kedy nemôžeme vôbec nič urobiť. Jeden sa volá Včera a druhý Zajtra. Dnešok je tým správnym dňom milovať, konať, a predovšetkým žiť“.

Forma poradenstva

Forma poradenstva a jeho časová náročnosť sú závislé od skúseností, cieľov a očakávaní záujemcov, ktorí nás oslovia.

Ku každému záujemcovi a jeho potrebám pristupujeme individuálne, pričom poradenstvo je realizované formou konzultačných hodín.

Cenové relácie sú stanovené na konzultačnú hodinu a to formou dohody. Snažíme sa týmto vyjsť v ústrety všetkým záujemcom, ktorí si nás zvolia za partnerov na životnej ceste k  sebapoznaniu a rozvoju.

Garancia kvality – pokiaľ nebudete s našim poradenstvom spokojný, môžete okamžite po skončení konzultačnej hody požadovať vrátenie zaplatených peňazí.