„Najdôležitejšou prísadou receptov na úspech je umenie vychádzať s ľuďmi.“

Theodore Roosevelt

O nás

História firmy „Sygrela“ sa začala pred rokmi písať stretnutím bývalých kolegov, ktorí svoju kariéru zasvätili práci s ľuďmi a pre ľudí v oblasti personálnych služieb.

Sme slovenskou firmou – tímom ľudí, ktorí našli radosť v práci. Naše služby realizujeme s presvedčením, že aktívne prispievame k naplneniu želaní, ambícií a cieľov našich klientov – majiteľov firiem, manažérov, zamestnancov a ľudí, ktorí sa na nás obrátia.

Úspech meriame spokojnosťou nášho klienta

Nie sme veľkí, ale o to viac sme flexibilní

Nie sme nadnárodní, ale o to viac sme slovenskí

Pozitívny prístup nájdete v každom našom snažení

Vždy hľadáme ľudskú entitu a na tom staviame našu inakosť

Nedokážeme všetko, ale to, čo dokážeme, odzrkadľuje potreby a jedinečnosť klienta

Veríme, že „dobré vykonané je vždy lepšie, ako dobre povedané“

Sme zakladajúcimi členmi HR Aliancie

S radosťou Vám ukážeme, ako to robíme „inak“.

Služby pre firmy Služby pre ľudí

Kto sme

„Odvaha nespočíva v slovách, spočíva vo voľbe.“

Antoine de Saint-Exupéry

Tatiana Sýkorová

  • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Odbor: Psychológia, Pedagogika
  • Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Odbor: Pracovná psychológia
  • od roku 2001 aktívne pôsobí v oblasti personálneho poradenstva a poskytovania personálnych služieb pre súkromný sektor a štátnu správu
  • 2 ročné skúsenosti ako HR manažér
  • niekoľko ročné skúsenosti s realizáciou rozvojových projektov (Screening, Assesment Center, Development Center, personálny audit, tvorba firemných tímov), niekoľkoročné pôsobenie ako tréner a realizátor vzdelávacích programov pre súkromný sektor a štátnu správu