Človek ako najvyššia hodnota

„Človek je najdôležitejšia bytosť vo vonkajšom svete.“

Platón

Veríme, že za prosperitou podnikania stoja predovšetkým ľudia. Ľudí vidíme v našich klientoch, prostredníctvom ľudí poskytujeme a realizujeme naše služby, ktoré sú v neposlednom rade ľuďom určené. Ľudský prístup nájdete vo všetkom, čo ponúkame a realizujeme.

Jednoduchosť

„Veľká jednoduchosť ľudí udivuje a strháva ešte viac ako to, čo je komplikované.“

Zdenka Schelingová

Sme presvedčení, že jednoduchosť nie je priemernosť a týmto heslom sa riadime pri všetkom, čo robíme. Každému klientovi sa snažíme ponúknuť služby, ktoré sú komplexné, no zároveň transparentné a zrozumiteľné aj pre tých manažérov a majiteľov firiem, ktorí sa v oblasti ľudských zdrojov necítia byť doma.

Partnerstvo

„V plnohodnotnom vzťahu začne človek pozerať na svet očami toho druhého.“

Javier Moro

Partnerstvo považujeme za základný kameň úspešnej spolupráce. Byť dlhodobým, komplexným a profesionálnym partnerom našich klientov pokladáme za cestu k dosiahnutiu úžitku pre klienta aj pre nás. Za každým našim klientom stojí človek a vďaka vytvorenému partnerstvu kráčame s klientmi kamkoľvek ich život profesijne zavedie.

Zodpovednosť

„Nie sme zodpovední len za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme".

Molière

Čo klientom sľúbime, to aj splníme, pričom nikdy nesľubujeme, čo nedokážeme splniť. Naši ľudia hľadajú a definujú potreby klientov s cieľom ponúknuť im čo najjednoduchšie a najefektívnejšie riešenia v oblasti ľudských zdrojov. Nie sme obrím nadnárodným holdingom, čo pokladáme za svoju výhodu. Umožňuje nám to pristupovať ku každému klientovi individuálne, partnersky, poznať jeho preferencie, potreby a poskytovať mu personálne služby skutočne šité na mieru.

Kompetentnosť

„Dokonalosti nie je dosiahnuté vtedy, keď už nie je čo pridať , ale vtedy, keď už nemôžeme nič odobrať.“

Antoine de Saint-Exupéry

Sme presvedčení, že stať sa kompetentným pre výkon akejkoľvek činnosti je proces neustáleho vzdelávania sa a rozvoja odborných, ako aj sociálnych zručností. Našim klientom pomáhame rásť a rozvíjať sa prostredníctvom našich služieb, ktoré realizujeme zodpovedne, čestne a profesionálne s využitím všetkých kompetencií. Rozvíjajúci sa a prosperujúci klienti sú vizitkou našej kompetentnosti.